ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม

2561

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและ สิ่งแวดล้อมภาคใต้ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมโครงการที่สำคัญของเทศบาลต่างๆ ในภาคใต้ และจัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำโครงการ ให้กับเทศบาลต่างๆได้นำไปปฏิบัติต่อไป จำนวนโครงการที่ดีของเทศบาลทั้งหมด ของภาคใต้ 256 โครงการ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการสงขลาเมืองน่าอยู่
           เพื่อพัฒนาเทศบาลนครสงขลาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Songkhla Sustainable Healthy City) ด...[อ่านต่อ]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น ดูกระทู้ทั้งหมด